Zegen door samenwerking

#HELPOEKRAINE | nieuws

Al snel na de start van de oorlog in Oekraïne wisten Worldpartners en drie Nederlandse partners elkaar te vinden om samen in Oekraïne voedsel, pootgoed en zaden uit te delen en te helpen bij traumazorg. Lees meer over de organisaties Kom over en Help, EO Metterdaad en Kerk in actie en onze inzet om om te zien naar onze naasten.


Kom over en help is sinds de jaren ’70 actief in Oost-Europa. In eerste instantie werden er Bijbels gesmokkeld. Momenteel zet de organisatie zich in voor kwetsbare kinderen en volwassenen, vaak in samenwerking met lokale kerken en partnerorganisaties.

“Na het uitbreken van de oorlog werden de NGO’s al snel actief in het opvangen van vluchtelingen en het uitdelen van voedsel”, vertelt Gerieke Barreveld, beleidsprojectmedewerker bij Kom over en help. “Doordat de voedseldistributie stil kwam te liggen en de schappen in de supermarkten leeg raakten, kwam bij ons de vraag of wij iets konden betekenen. In twee andere landen werken we al samen met Worldpartners, dus al snel hadden we hierover contact en bleek dat zij vanuit hun agrarische netwerk grote hoeveelheden voedsel konden verspreiden. Dat aanbod konden wij koppelen aan ons grote lokale netwerk in Oekraïne. Op een prachtige manier kwamen daardoor vraag en aanbod samen.”

Inmiddels verschuift de ondersteuning van noodhulp naar hulp op lange termijn. Gerieke: “We leveren nu samen met Worldpartners ook pootgoed en zaden. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook een training in traumazorg kunnen opzetten.”

Meer info op: www.komoverenhelp.nl


Het programma EO Metterdaad geeft stem en steun aan mensen wereldwijd, die leven in onrecht, nood en armoede. Op dit moment lopen er 45 projecten in 23 landen.

Al in de eerste week na de start van de oorlog in Oekraïne zette EO Metterdaad zich in voor de vluchtelingen die vanuit Oekraïne in Moldavië terecht kwamen. Daarnaast maakten zij in de eerste oorlogsweken met een grote financiële bijdrage de noodhulp
van Worldpartners mogelijk. Nog altijd zijn zij betrokken bij de hulp die Worldpartners aan Oekraïne levert.

Meer info op: www.eo.nl/programmas/eo-metterdaad


Via Giro555 werden miljoenen euro’s ingezameld voor hulp aan Oekraïne. Kerk in Actie is verantwoordelijk voor de besteding van een deel van deze middelen en kende 1,5 miljoen euro toe aan het projectvoorstel van Worldpartners.

Het voorstel van Worldpartners kwam volgens Daan Verbaan, programmamanager bij Kerk in Actie, op precies het goede moment. “We hadden net intern een gesprek gehad over de noodzaak om de voedselproductie in Oekraïne weer op gang te brengen.

Vlak daarna kwam Worldpartners met het voorstel om naast de voedseltransporten, ook pootaardappelen en zaaigoed te gaan verspreiden. Die aanpak sprak ons aan. Bovendien werkt Worldpartners veel samen met lokale kerken en wij denken dat juist in deze tijd de kerk een wezenlijke rol kan vervullen.” Verbaan denkt dan niet alleen aan de voedselvoorziening, maar ook aan traumaverwerking. “Deze oorlog slaat letterlijk en figuurlijk grote wonden. Als Kerk in Actie zullen we daarom nog jaren betrokken zijn bij de wederopbouw van Oekraïne.”

Meer info op: www.komoverenhelp.nl

(bewerkte) illustratie: pch.vector / Freepik