“We vonden elkaar in deze oorlogstijd op daadkracht”

#HELPOEKRAINE | nieuws

“De uitspraak ‘Alleen kom je ver, samen kom je verder’ past heel goed hoe we als stichting tegen samenwerkingen aankijken. Helemaal rondom lokale samenwerking, daar geloven we heilig in.” Aan het woord is Gerben Heldoorn, directeur bij stichting Kom over en help. Gerben vertelt over de samenwerking tussen Kom over en help en Worldpartners.

Als je in de geschiedenis kijkt dan is er een lange tijd geweest dat veel organisaties hun eigen ding deden. Steeds meer zien we bereidheid tot samenwerking. Iedere organisatie heeft zijn eigen kennis, ervaring, historie, achterban en expertise. Ik geloof in de kracht van samenwerking in ons vak als je dezelfde visie hebt op hulpverlening. Worldpartners voegt echte expertise toe die wij zelf niet in huis hebben. Samen betrekken we lokale mensen in de hulpverlening. Voor mij is die samenwerking een synergie-optel-som; 1 + 1 = 3. Samenwerken is niet voor niets één van onze strategische doelstellingen.

Hand aan de ploeg

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak hadden we op de tweede dag al contact met elkaar. Worldpartners en Kom over en help hadden samen een groot netwerk aan Oekraïense contacten. De oogst die beschikbaar was konden we regionaal verplaatsen. Zo hoefden we weinig transporten vanuit Nederland in te zetten. Kom over en help had daarnaast budget, Worldpartners had graan. We hadden een half woord nodig om de spreekwoordelijke hand aan de ploeg te slaan. Je vindt elkaar op daadkracht. En nu werken we nog steeds samen met de strenge winter die eraan komt.

Samenwerken in vredestijd

Het samenwerken zit in het DNA van beide stichtingen. We kenden elkaar al van eerdere samenwerkingsprojecten die we tijdens vredestijd, zonder hoge druk uitvoerden en evalueerden. In een urgente situatie bouw je verder op de bestaande samenwerking. Daardoor konden we snel op de noodkreten inspringen en verloren ons niet in interne processen over de juiste missie en visie.

In de ogen kijken

Op het gebied van ondernemerschap is Worldpartners erg sterk. Het geld is goed besteed. Naar mate de noodsituatie langer duurde, hebben we elkaar ook een aantal keer goed in de ogen gekeken. Wat houdt de samenwerking in? Hoe gaan we om met veranderingen? Hoe ziet de toekomst eruit? Wat zijn de verwachtingen rondom bijvoorbeeld rapportages? Dat vraagt om overleg en afstemming. Na zo’n online-in-de-ogen-kijk-afspraak volgt duidelijkheid in de vorm van werkafspraken. Dat is belangrijk voor de donateurs en achterban, maar uiteindelijk gaat het om de mensen die we helpen.

Sterke visie en missie

Soms merk ik dat men huiverig staat tegenover samenwerking. Dat je met samenwerking iets inlevert van je eigenheid. Met onze samenwerking laten we zien, dat we heel goed bij onszelf blijven en hulp(middelen) effectief inzetten. Daarbij is het wel van belang om je eigen visie en strategie scherp te hebben. Uiteindelijk zoeken we samenwerking omdat de doelgroep in Oost-Europa er beter van wordt. Volgens mij zijn we daarvoor op aarde, om om te zien naar de mensen die het echt minder hebben.

Over

Gerben Heldoorn (1975) is sinds 2019 directeur bij Kom over en Help, maar sinds zijn 16e al betrokken bij de stichting met vrijwilligerswerk. Hij heeft vier kinderen en drie kleinkinderen.

Kom over en help wil kwetsbare naasten helpen ontwikkelen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Drie middelen zetten ze daarvoor in: educatie, inkomsten genererende activiteiten en maatschappelijke zorg. Hierin werkt de organisatie samen met overheden, christelijke organisaties (ngo’s), kerken en bedrijven, zowel in Nederland als in de landen waar we werken. Ze zijn actief in de landen: Albanië, Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan. komoverenhelp.nl