1 ha boomgaarden

1 ha boomgaarden

AchtergrondBedrijfsprofielImpact Veel Centraal-Aziatische landen ondervonden een economische achteruitgang en snelle inflatie na de val van de Sovjet-Unie in 1991. Vooral op het platteland hebben deze landen te maken met veel werkloosheid en is er weinig hoop op...
Eierproductie en pluimvee-voerfabriek

Eierproductie en pluimvee-voerfabriek

AchtregrondBedrijfsprofielImpact Dit project bevindt zich in een geïsoleerde regio in Centraal-Oost Azië. Vanwege het isolement van deze regio zijn er maar heel weinig mensen met het evangelie bereikt, hoewel er wel enkele christelijke gemeenschappen bestaan. Veel...
Biologische wijngaard

Biologische wijngaard

AchtergrondBedrijfsprofielImpact Dit project is gelegen in de Kakethi-regio, de belangrijkste wijn producerende regio van Georgië. De overkoepelende Baptistenorganisatie in Georgië vertegenwoordigt vele kerken in deze regio. Naast missionaire activiteiten voorzien...
Varkensboerderij

Varkensboerderij

AchtergrondBedrijfsprofielImpact Dit project ligt in de regio Guria in West-Georgië. De Baptist Church of Georgia vertegenwoordigt vele kerken in deze regio. Naast missionaire activiteiten voorzien deze kerken de meest kwetsbare mensen in Georgië van basisvoedsel,...
Etherische olieproducten

Etherische olieproducten

AchtergrondBedrijfsprofielImpact Voor dit project hebben we samengewerkt met twee ondernemers. Zij zien een kans om werkgelegenheid te creëren voor vrouwen in hun gemeenschap met de onderneming dat van waarde is en tegelijkertijd persoonlijke verbinding en groei...