Varkenshouderij

Varkenshouderij

AchtergrondBedrijfsprofielImpact In 1997, terwijl hij worstelde met de ontberingen als gevolg van de recente onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie, stuurde een predikant uit een klein dorp in Oost-Europa een brief naar Worldpartners. Hij schreef over armoede van...
Zijdefabriek

Zijdefabriek

AchtergrondBedrijfsprofielImpact Een predikant in deze regio benaderde Worldpartners. Hij vroeg hulp bij de op start van een lokaal zijdeproductie-bedrijf. Op die manier kon zijn bediening worden gefinancierd om kinderen op te voeden op het internaat dat door zijn...