Zijdefabriek

in Afgerond & Azië
Een predikant in deze regio benaderde Worldpartners. Hij vroeg hulp bij de op start van een lokaal zijdeproductie-bedrijf. Op die manier kon zijn bediening worden gefinancierd om kinderen op te voeden op het internaat dat door zijn familie wordt gerund. Met 300 studenten en een zeer beperkt budget had het gezin moeite om elke week voldoende voedsel te verstrekken. Hoewel de ouders van de leerlingen en een paar mensen uit de gemeenschap wat rijst konden geven als aanvulling op wat de familie van de predikant kon bieden, was het nog steeds een strijd. Het starten van een bedrijf zou extra inkomsten opleveren om in de fysieke, educatieve en spirituele behoeften van de kinderen te voorzien en bij te dragen aan de bediening. Het zou de predikant ook in staat stellen de ouders van de leerlingen te bezoeken en te dienen, van wie velen ver van de school wonen en nog nooit van het evangelie hebben gehoord.
De eerste werkzaamheden om dit bedrijf levensvatbaar te maken, bestonden uit het verstrekken van het nodige kapitaal en training in het voeren en kweken van zijderupsen. Zijderupsen moeten op een gecontroleerde manier worden gekweekt om de zijdeproductie te maximaliseren en moeten een dieet krijgen dat puur uit moerbeibladeren bestaat. Omdat er geen moerbeibomen in het gebied waren, kreeg de familie van de pastoor een training in het kweken van deze bomen en werden ze voorzien van de zaailingen die nodig waren om een moerbeiboomkwekerij naast de school te beginnen. Daarnaast werd een gebouw met klimatisatie gebouwd voor het kweken en beschermen van de zijderupsen.

Toen het project eenmaal stabiel was, konden de leraren en kinderen op de school parttime helpen met de teelt en werd de zijde met winst verkocht. De opbrengst van de zijdehandel werd teruggevoerd naar de school en zorgde voor alle maaltijden voor de kinderen, leermiddelen en uitbreiding. Uiteindelijk werd er een fabriek gebouwd om leden van de gemeenschap in dienst te nemen en zijde te produceren.

De pastoor was zeer dankbaar voor onze betrokkenheid en het succes van het project. Het stelde hem in staat zijn roeping te vervullen, de kinderen te voeden en op te voeden, en hen en hun families te dienen. Veel van de kinderen op de school kwamen tot geloof door het werk van de predikant. Bovendien kon hij een motorfiets kopen om naar andere dorpen te reizen en het goede nieuws tot de ouders van zijn leerling en anderen te prediken. Er werden kerken opgericht in het gebied en de duisternis verloor terrein!

kinderen gevoed en geschoold