Vissersboten

in Afgerond & Azië
Een aardbeving in 2014 zorgde voor een tsunami die de mensen op een eiland in de Indische Oceaan verwoestte. Een groot deel van de infrastructuur en veel huizen langs de kust werden verwoest. Een plaatselijke predikant nam destijds contact op met Worldpartners en vroeg om hulp bij het toezicht op een project om boten te geven aan vissers wiens boten werden vernietigd door de tsunami en die geen manier hadden om hun families te onderhouden.
In samenwerking met de predikant die het project begeleidde en met donaties van vijf schepen uit drie vissersdorpen in Nederland, werden vijf groepen vissers die alles hadden verloren in de storm van nieuwe vissersboten voorzien. Hierdoor konden ze hun gezin voeden en weer werken, en kregen ze ook vrijheid. Voor vissers in dit land is het erg moeilijk om de kost te verdienen. De prijzen voor verse vis zijn goedkoop en ze blijven vaak jarenlang in de schulden bij de vishandelaren die in de meeste gevallen eigenaar zijn van de vissersboten. Door de vissers van boten te voorzien, kregen ze niet alleen de kans om weer te werken, maar ook om vrijheid en onafhankelijkheid te krijgen en geld te besparen.
“Geef een man een vis, hij eet voor een dag. Leer hem vissen, hij eet een leven lang,” is een veelgehoord spreekwoord. In dit geval wisten de vissers al hoe ze moesten vissen, maar door hen van boten te voorzien, bood dit project hen niet alleen de mogelijkheid om zichzelf en hun gezinnen te voeden, maar ook om weer te werken. Sinds ze het volledige eigendom van de boten hebben gekregen, zijn ze niet langer afhankelijk van leningen en zijn ze veel vrijer dan voorheen.

groepen vissers kregen nieuwe vissersboten

vissersdorpen in Nederland waren erbij betrokken