Varkenshouderij

in Afgerond & Europa
In 1997, terwijl hij worstelde met de ontberingen als gevolg van de recente onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie, stuurde een predikant uit een klein dorp in Oost-Europa een brief naar Worldpartners. Hij schreef over armoede van lichaam en ziel, een volk dat generaties lang had geleden en de hoop op de toekomst had verloren. Hij vroeg om hulp, een manier om een bedrijf op te bouwen dat wat lijden zou verlichten en een licht voor de gemeenschap zou zijn. Worldpartners kwam overeen om samen te werken en er werd een varkensboerderij opgericht om de lokale werkgelegenheid te vergroten en de bediening van de kerk te ondersteunen. En het werkte. Het werkte zo goed dat in 2002 de varkenshouderij de in 1998 aangekochte grond was ontgroeid en de operatie werd verplaatst naar een ruimere locatie.
Het creëren van een oplossing voor een complex, reëel probleem dat een direct effect heeft op een gemeenschap, is misschien wel de meest inspirerende en effectieve manier om een ​​BAM-project te starten. Dit is het verhaal van zo’n project. Het begon toen een kerk in de regio een gebrek aan betaalbaar en vers vlees in het gebied constateerde, in combinatie met uitdagende economische omstandigheden en besloot een bedrijf op te richten om aan beide behoeften te voldoen. Er ontstond een samenwerking met Worldpartners en in 1997 werd een kleinschalige varkenshouderij opgericht. De boerderij was zeer succesvol en leidde tot een positieve reactie van de gemeenschap omdat het betaalbaar vlees op de markt bracht en welvaart creëerde voor de mensen in de gemeenschap. In 2002 was de boerderij zijn bescheiden begin ontgroeid. Uitbreiding was nodig, dus de kerk bad dat er een ruimere locatie beschikbaar zou komen. Het duurde niet lang voordat een grote boerderij, voorheen eigendom van de staat, te koop werd aangeboden en gekocht door de kerk. Alle activiteiten werden verplaatst naar de boerderij, die ruim genoeg was om het project verder uit te breiden met het maken van kunstmest, het produceren van veevoer en voedsel, en het doen van alle slacht- en vleesbereiding op het terrein. Doordat alle operaties gelijktijdig in dezelfde faciliteit plaatsvonden, werden het risico op besmetting of infectie en de transportkosten sterk verminderd, terwijl de efficiëntie werd verhoogd en het bedrijf meer winst kon maken. Met deze extra winstgevendheid werd de boerderij zelfvoorzienend en ondersteunde tegelijkertijd het ministerie en de gemeenschap.
Het doel van Worldpartners is om gemeenschappen te ondersteunen via de lokale kerk en om kansen te creëren door middel van ingebedde sociale projecten. Deze doelen werden bereikt met de varkensboerderij, die de status van de kerk onder de mensen in de regio radicaal veranderde, omdat het voor velen meer betaalbaar voedsel en werkgelegenheid bood, terwijl ook een deel van de winst werd gebruikt om gezondheidszorg voor de mensen in het dorp te financieren en de bouw van een tehuis voor sociale bijeenkomsten voor ouderen. Bovenal bracht het hoop in de harten van velen en werd het evangelie verkondigd.

Dit was het eerste BAM-project van Worldpartners en werd met succes opgericht in 1998. Vanaf 2006 heeft Worldpartners afstand gedaan van het project, dat sindsdien is blijven bloeien.