Overhemdenfabriek

in Afgerond & Azië
In dit Aziatische land worden vrouwen geconfronteerd met veel systematische belemmeringen om in hun eigen onderhoud te voorzien en er is een grote druk om te trouwen. Het resultaat is dat veel vrouwen die hun echtgenoot hebben verloren of gescheiden zijn, met grote ontberingen te maken krijgen en mogelijk tot extreme armoede worden gedwongen of in de prostitutie gaan werken om te overleven. Sommige christelijke leiders in de regio hadden dit opgemerkt en namen contact op met Worldpartners voor hulp bij het starten van een bedrijf om hoop en een toekomst te geven aan vrouwen in deze unieke uitdagende situatie.
Bij dit project was het creëren van een kwalitatief hoogwaardig product van het grootste belang. Door vanaf het begin de nadruk te leggen op kwaliteit, verminderde de concurrentie en was verkoop in het buitenland mogelijk. Dit beschermde het bedrijf tegen concurrentie met enorme fabrieken die kleding van lage kwaliteit leveren tegen prijzen die geen eerlijk loon voor de arbeiders opleveren. Hoewel we heel snel leveranciers van faciliteiten, apparatuur en materialen konden verwerven, was het een uitdaging om gekwalificeerde vrouwen voor ons te vinden. Onze oplossing was om gemotiveerde mensen zonder ervaring in dienst te nemen en ze on the job op te leiden. Het kostte tijd, maar deze methode resulteerde na ongeveer 2 jaar training en werk in zeer bekwame en krachtige naaisters. De overhemden die door de vrouwen in de fabriek werden gemaakt, waren van hetzelfde kaliber als de overhemden die in de duurdere Europese winkels werden verkocht, en hun eerste productie werd verkocht aan een Europese keten.
Het project sloeg aan en had een enorme impact. In zeer korte tijd werkten er 80 vrouwen in de fabriek, die hen een goed inkomen verschaften en in staat waren zichzelf en hun kinderen te onderhouden. De hoop en verbondenheid is voelbaar onder deze vrouwen, aangezien ze elke ochtend samenkomen om uit de Bijbel te lezen en verzen uit het geheugen te leren. Het is een speciale zegen voor degenen die niet kunnen lezen, omdat het hen toegang geeft tot Gods levende woord. We hebben veranderingen in het leven van de vrouwen gezien toen velen Christus kwamen belijden en boze geesten werden uitgedreven. Op dit moment werken er ongeveer 200 mensen in de fabriek, voornamelijk vrouwen, en wordt er hoop verkondigd als ze gemeenschap, spirituele voeding en financiële stabiliteit krijgen.

Worldpartners startte een overhemdenfabriek in een Aziatisch land om werk te bieden aan verlaten vrouwen, tegen een eerlijk loon en in een stabiele, ondersteunende en respectvolle werkomgeving.