Melkveehouderij

in Afgerond & Azië
Christenen in het Midden-Oosten worden vaak behandeld als tweederangsburgers. We zijn een beroepsopleidingsschool begonnen voor christelijke vluchtelingen uit het Midden-Oosten om hen de tools te geven die nodig zijn om waarde toe te voegen aan hun thuisland wanneer ze terugkeren. Op deze school rusten we hen uit met vaardigheden en kennis om hun eigen bedrijf te starten. We trainen ze in melkveehouderij, veehouderij, gewasproductie en boomgaarden. Tijdens hun opleiding bestuderen ze ook de Bijbel van Genesis tot Openbaring om een sterke basis voor hun geloof te bouwen en hen toe te rusten om de uitdagende sociale druk en vervolging thuis het hoofd te bieden.
Er werd een melkveehouderij opgericht dat momenteel melk produceert. De boerderij is volledig zelfvoorzienend. Voer voor de veestapel wordt op onze eigen velden geproduceerd en de stalmest wordt als mest mee teruggenomen. Door deze holistische benadering leren de studenten alles met betrekking tot zowel gewasproductie als veeteelt.
De boerderij wordt beheerd als een aparte commerciële onderneming om zoveel mogelijk winst te genereren, en de winst wordt opnieuw geïnvesteerd om de boerderij en de Bijbelschool draaiende te houden met een beperkte behoefte aan hulp van buitenaf. Elk jaar studeren meer dan 20 studenten af en zijn er veel projecten gestart door voormalige studenten om hun lokale gemeenschappen te beïnvloeden.

liter melk per week

studeert jaarlijks af

Tweeledig beroepsopleiding: Bijbelse en agrarische opleiding

Lokale kaasproductie