Eierproductie en pluimvee-voerfabriek

in Afgerond & Azië

Dit project bevindt zich in een geïsoleerde regio in Centraal-Oost Azië. Vanwege het isolement van deze regio zijn er maar heel weinig mensen met het evangelie bereikt, hoewel er wel enkele christelijke gemeenschappen bestaan. Veel christenen in deze landelijke regio hebben een pluimveebedrijf als belangrijkste bron van inkomsten. Apparatuur en voer voor de eierproductie zijn echter relatief duur.

Na een economische haalbaarheidsstudie werd in deze landelijke regio een hoogwaardig pluimveebedrijf opgericht om bij te dragen aan de transformatie van de lokale economie en om christelijke gemeenschappen financieel te ondersteunen. Dit bedrijf voorziet lokale pluimveehouders van training, apparatuur en voer. De door deze pluimveehouders geproduceerde eieren worden vervolgens als bron van inkomsten op de lokale markt verkocht.

Sinds de oprichting is dit bedrijf flink gegroeid en biedt ondersteuning aan meer dan 80 pluimveehouders in de regio. Hierdoor heeft het bedrijf een positieve impact op de gemeenschap door het scheppen van banen waarmee werknemers hun gezinnen kunnen onderhouden.

De onderneming biedt zakelijke kansen en creëert een groeiend netwerk van mensen die het welzijn in de gemeenschap uitbreiden en versterken. Via hun netwerk is het bedrijf in staat het evangelie te verkondigen in een onbereikte regio.

FTE