Aquaponics

in Afgerond & Afrika
Afrika ondergaat in veel regio’s een snelle verstedelijking, een proces dat veel uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van duurzaamheid. Een groeiend contingent jonge Afrikaanse professionals verwerpt landbouw als een levensvatbare en winstgevende carrièrekeuze, terwijl buitenlandse bedrijven de sector op sommige gebieden overnemen. Hoewel landbouwbedrijven in Afrika voor grote uitdagingen staan, zoals enorme transportafstanden met hoge verliezen en slechte voedselkwaliteit tot gevolg, kunnen ze worden verzacht door zorgvuldige planning en een innovatieve aanpak.
Dit project heeft tot doel agrarische productie dicht bij de stad te creëren en tegelijkertijd interesse te wekken bij jonge professionals. Door de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van aquacultuur, hydrocultuur en aquaponics te vertalen, hebben we een systeem kunnen ontwerpen dat kosteneffectief is voor lokale ondernemers door de transportafstanden te verkleinen en de plantdichtheid te vergroten.
De boerderij wordt gerund door een enthousiast team van jonge afgestudeerden van landbouwprogramma’s in de hoofdstad en heeft de lokale belangstelling voor stadslandbouw aanzienlijk vergroot. Op de boerderij, waar verse groenten worden verbouwd en tilapia wordt verbouwd, hebben meerdere tv-stations positieve verhalen verspreid. We hebben stagemogelijkheden gecreëerd en hopen de boerderij in de toekomst uit te breiden met lokale achtertuinsystemen. De versheid en kwaliteit van onze producten is ongeëvenaard in de regio en ze worden momenteel verkocht in verschillende hoogwaardige supermarkten.

m2 hightech stedelijke groenteteelt

hectare verschillende productiesystemen

mensen direct in dienst

 

Jonge professionals betrekken bij agrarisch ondernemerschap.