Adama boerderij

in Afgerond & Europa

Na de onafhankelijkheid van de USSR werden staatsboerderijen geprivatiseerd en eigendom van de voormalige werknemers. Het land was in vele stukken versnipperd, de meeste akkers waren 1-3 hectare en te klein voor winstgevende landbouw. Samenwerking was begrijpelijkerwijs een gevoelig onderwerp, vanwege de recente geschiedenis met het communisme. Een gebrek aan kapitaal en een vergrijzende bevolking maakten onafhankelijke ondernemingen in veel dorpen vrijwel onhoudbaar.

In 2005 schakelden enkele dorpsbewoners de hulp in van de  Adama boerderij. Adama Ltd. werd geboren met de visie om werkgelegenheid te bevorderen, rehabilitatiecentra te ondersteunen, te helpen bij de dorpsinfrastructuur en een inkomen te verschaffen aan de verarmde bejaarde landheren wiens land anders ongebruikt zou zijn.

Adama boerderij is ontstaan als zelfstandige bedrijfsvoering. Het bedrijf huurt land van veel particulieren om een aanzienlijk landbouwgebied te creëren en tegelijkertijd inkomsten te verschaffen aan landeigenaren. Daarnaast bezit het bedrijf kapitaal in de vorm van machines, gebouwen en een watertoren. Adama bestaat anno 2022 uit circa 450 hectare cultuurgrond waar aardappelen, granen, suikerbieten en soja worden verbouwd. Daarnaast runt Adama een koeienstal en een varkenshouderij. Naast vaste en seizoenswerkers biedt de boerderij werk aan voormalige verslaafden vanuit het revalidatiecentrum.

Adama heeft een aanzienlijke invloed op de regio en is op de volgende manieren een voorbeeld voor de lokale gemeenschap in arbeidsethos en vrijgevigheid:

  • Een omgeving creëren voor leren en professionele ontwikkeling voor werknemers.
  • Training over moderne intensieve landbouwtechnieken wordt gegeven aan mensen in de lokale boerengemeenschap.
  • Revalidatiecentra helpen bij het onderhouden van hun eigen landbouwprojecten.
  • Uitbestedingswerk voor boeren met kleinschalige operaties die geen machines hebben, waardoor efficiënter hulpbronnenbeheer mogelijk is voor degenen buiten Adama.
  • Het dorp voorzien van levensbehoeften, zoals een schoonwatervoorziening en wegenonderhoud.
  • Voedsel van de boerderij geven aan een zomerkamp voor kinderen, ouderen, revalidatiecentra en twee lokale weeshuizen.
  • Afspraken maken waaraan beide partijen zich met alle medewerkers moeten houden om een ​​stabiele omgeving te bieden en wanordelijk gedrag te voorkomen. In tegenstelling tot andere boerderijen staat Adama bijvoorbeeld geen alcohol toe op de boerderij.

Terwijl Adama boerderij met succes gewassen verbouwt, werkgelegenheid en inkomen verschaft en de gemeenschap bedient, toont dit het enorme potentieel van een bedrijf om meer te bieden dan alleen een dienst. De Adama boerderij is een baken van hoop. Een succesvolle zakelijke onderneming die haar invloed gebruikt voor het welzijn van de gemeenschap en uiteindelijk voor de glorie van God.

medewerkers

hectare bebouwd

varkenscapaciteit

koeiencapaciteit