Over World Partners

Wie we zijn

World Partners is een stichting. We zijn opgericht in 1995. Onze kantoren zitten in de Verenigde Staten, Duitsland en Oekraïne. Ons hoofdkantoor is in Nederland gevestigd. World Partners zet zich in voor Business as Mission wereldwijd.

Wat we doen

World Partners stimuleert ondernemerschap, steunt, adviseert en of start bedrijven met een sociaaleconomische impact. In de praktijk steunen we lokale ondernemers, zenden we professionals uit en leveren we kant-en-klare bedrijfsconcepten.

Onze motivatie

World Partners gelooft dat het bedrijfsleven kansen biedt voor werk met een blijvende, positieve invloed op communities wereldwijd. Met ondernemerschap dragen we bij aan het materiële en immateriële welzijn van mensen.

Agrarische expertise

Groente- en fruitteelt

Uitbreiding waardeketen

Irrigatie ontwikkeling

Hydroponics

Verwerking na de oogst

Vee- en pluimveehouderij

Onze impact

Geestelijk

Wij werken vanuit christelijke waarden. Wij geloven in een God van liefde en willen bijdragen waar onze hulp relevant is. Bij elk project kijken we hoe we deze liefde via het bedrijf kunnen delen en hoe mensen zich geestelijk kunnen ontwikkelen.

Economisch

Een succesvol bedrijf biedt veel economische kansen voor de regio: inkomsten, banen  en uitbreiding van technische kennis creëren kansen voor toekomstige ondernemingen. Worldpartners helpt bij het opzetten en onderhouden van bedrijven.

Sociaal

Wij stimuleren ondernemers om maatschappelijk betrokken zijn. Ondernemers kunnen dit in de praktijk brengen door management dat mens en milieu respecteert. Ook kunnen bedrijfswinsten gebruikt worden om maatschappelijke projecten te ondersteunen.

Onze besturen

Worldpartners wordt bestuurd door zowel een Nederlands als een Amerikaans bestuur. Deze besturen bestaan uit de volgende leden:

Bestuur NL

Klaas Evers (Voorzitter)
Peter Frans de Jong (Penningmeester)
Michiel Klaassen (Secretaris)

Bestuur USA

Richard Swanson
Gene Short
Gary Venable
Hans Hamoen

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding, direct of indirect, voor hun werkzaamheden voor de stichting. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze vergoedingen worden zichtbaar gemaakt en nader toegelicht in de jaarrekening.

Jaarresultaten

Onze jaarresultaten en financiële rapportages worden gepresenteerd in het jaarverslag. Bekijk onze rapportages van de afgelopen jaren:

Documenten van eerdere jaren zijn op aanvraag verkrijgbaar.