Over Worldpartners

Sinds 1995 hebben we in veel regio’s van de wereld lokale ondernemers geïnstrueerd en ondersteund en de levensomstandigheden verbeterd. Dit doen we via Business As Mission (BAM): bedrijven in het hart van zendingswerk.

Onze visie: ondernemen als missie

Empowerment van lokale ondernemers

Kant-en-klare bedrijfsconcepten leveren

Professionals uitzenden

Onze expertise: agrarische sectie

Uitbreiding van de waardeketen

Irrigatie ontwikkeling

Groente- en fruitproductie

Vee- en pluimveehouderij

Verwerking na de oogst

Onze impact

Geestelijke impact

Wij werken vanuit een christelijk wereldbeeld. Wij geloven in een God van liefde en willen bijdragen in landen waar onze hulp relevant kan zijn. Bij elk project is het voor ons belangrijk om te kijken hoe we deze liefde via het bedrijf kunnen delen en mensen kunnen helpen zich geestelijk te ontwikkelen.

Economische impact

Worldpartners helpt bij het opzetten en onderhouden van bedrijven. Een succesvol bedrijf biedt veel economische kansen voor de regio: inkomsten komen naar de regio, banen worden gecreëerd en uitbreiding van technische kennis biedt veel kansen voor toekomstige ondernemingen.

Sociale impact

Wij vinden het belangrijk dat ondernemers maatschappelijk betrokken zijn. We stimuleren ondernemers waarmee we samenwerken om dit in de praktijk te brengen. Ze kunnen op twee manieren uitdrukking geven aan maatschappelijke betrokkenheid: door een management dat mens en milieu respecteert, en door bedrijfswinsten te gebruiken om maatschappelijke projecten te ondersteunen.

Onze besturen

Worldpartners wordt bestuurd door zowel een Nederlands als een Amerikaans bestuur. Deze besturen bestaan uit de volgende leden:

Bestuur NL

Klaas Evers (Voorzitter)
Peter Frans de Jong (Penningmeester)
Tim Hulsbergen (Secretaris)

Bestuur USA

Richard Swanson
Gene Short
Gary Venable
Hans Hamoen

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding, direct of indirect, voor hun werkzaamheden voor de stichting. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze vergoedingen worden zichtbaar gemaakt en nader toegelicht in de jaarrekening.

Jaarresultaten

Onze jaarresultaten en financiële rapportages worden gepresenteerd in het jaarverslag. Bekijk onze rapportages van de afgelopen jaren:

Documenten van eerdere jaren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Geïnteresseerd om meer te weten?