Centraal Azië – Ondernemers ondersteunen

nieuws

Lees het interview met een christen* die ondernemers ondersteunt via het ‘Business as Mission (BAM)-principe in Centraal Azië.

Hoe help jij ondernemers?

We geven leningen aan kleine ondernemers. Hiermee ondersteunen we kerkleiders, voorgangers en andere christenen. Met een succesvol bedrijf kunnen ze niet alleen hun gezin onderhouden, maar ook aan hun omgeving goede werken laten zien en uitdelen. Onze leningen hebben gunstige voorwaarden voor de lener. Het is de bedoeling deze bedrijven echt te helpen. Sommige van onze investeringen geven snel resultaat. Je ziet gelijk het effect. Andere vragen om meer geduld en het succes hangt af van de integriteit van de ondernemers. Bijvoorbeeld wanneer je investeert in een tuin. Dan gaat er tijd overheen voordat je kunt oogsten.

“Onze leningen hebben gunstige voorwaarden voor de lener. Het is de bedoeling deze bedrijven echt te helpen.”

Gaat het puur om geld?

We doen nog veel meer! Naast het investeren van geld investeren we ook veel kennis en tijd. Niet iedereen heeft evenveel ervaring met de cijfers en het zaken doen. Daarom gaan we langs bij de bedrijven en geven we training. We zijn ook erg betrokken bij de mensen met wie we werken. Hun welzijn is belangrijk voor het bedrijf en het bedrijf voor hun welzijn. Daarom is het eigenlijk niet alleen een zakentraining, maar ook een soort familie-ondersteuning.

Als de onderlinge relaties niet goed zijn, beïnvloedt dat het bedrijf en andersom. Het is niet gewoon zaken doen, het is zaken doen met God. Omdat het verbonden is met ons geloof, is het eigenlijk verbonden met alles, want Jezus volgen beïnvloedt elk deel van je leven. Zo gaat christelijk ondernemen dus ook over vrijgevigheid, over dat je werk van en voor God is, over hoe je omgaat met werknemers en collega’s en over wat je doet met je inkomen.

“Jezus volgen beïnvloedt elk deel van je leven.”

Wat motiveert je om BAM te doen?

Als christen denk ik dat we de opdracht hebben om goede rentmeesters te zijn. Zaken doen is rentmeesterschap. Niet iedereen ziet dit zo. Veel mensen zien hun bedrijf als iets los van de kerk. De kerk ziet vaak de mogelijkheden niet in het bedrijf als een middel om aan Gods Koninkrijk te bouwen. We proberen hier een brug te slaan en te laten zien dat Kerk, christen en bedrijf samen kunnen werken. Als geheel kunnen ze impact maken. Bedrijven zijn echt belangrijk. Ook voor missie. Voor het drukken van Bijbels heb je printers nodig. Ik denk dat als er geen bedrijven zouden zijn, er ook geen zending mogelijk zou zijn.

“Als er geen bedrijven zouden zijn, is er geen zending mogelijk.”

*vanwege veiligheidsoverwegingen kunnen we geen naam publiceren.