“Ik geloof sterk in de kracht van de lokale kerk die actief is in de maatschappij.”

nieuws

“Als kerk in de hoofdstad Tbilisi kunnen we via Business As Mission (BAM) positieve invloed hebben in Georgië. 80 procent van de inwoners is Orthodox gelovig, maar komt alleen met hoogtijdagen in de kerk om een kaarsje aan te steken voor een heilige. Ik geloof sterk in de kracht van de lokale kerk die actief is in de maatschappij. Nu zien we dat al met onze dagopvang, huiswerkbegeleiding of de gezinnen die we begeleiding, maar met de samenwerking met Worldpartners kunnen we onze impact vergroten.” Aan het woord is de 45-jarige Merab Gaprindashvili. Hij is voorganger van een baptisten gemeente in Tbilisi en ‘bisschop’, voorzitter van 27 baptisten gemeenten in Georgië en aanspraakpunt voor Worldpartners-projecten.

Hoe kwam u met Worldpartners in contact?

Via het netwerk. We werken samen in een project met Kom over en help en zij brachten ons in contact met Jouke en Hans Hamoen van Worldpartners.

Welke samenwerking is er nu?

Allereerst is het een eer om samen te werken met deze mensen. We hadden meerdere meetings online tijdens de coronapandemie. In 2021 hebben we een fysieke ontmoeting gehad en bezochten plekken in Georgië met onder andere Erik de Vries, die operationeel manager is van een BAM-varkensproject in Oekraïne.

In het zuidwesten van Georgië is 8 hectare landbouwgrond aangekocht en worden er binnenkort stallen gebouwd om varkens in te houden. In het oosten helpen we een wijnboer om zijn bedrijf biologisch en winstgevend te maken. Daarnaast is er recent mais de grond ingegaan om rond september dit jaar te oogsten.

Hoe is de balans tussen het zakelijke en het geestelijke aspect?

Via dit project creëren we werkgelegenheid om vier personen fulltime te kunnen betalen en daarnaast helpen we veel seizoenarbeiders aan werkplekken, vooral rondom de oogsttijd. Met de winst van de varkens willen we 20 – 25 kinderen helpen die dan ook in een onderwijsprogramma komen. Zij staan nu nog op een wachtlijst.

“Met de winst van de varkens willen we 20 – 25 kinderen helpen die dan ook in een onderwijsprogramma komen.”

Het project is een goede aanleiding om te praten over diverse thema’s zoals ‘rentmeesterschap’ en het nemen van je verantwoordelijkheden. Mijn wens en hoop is dat de werkgemeenschap meer hoort over Jezus, maar ook ziet hoe we als christenen met elkaar omgaan en dat dat aanstekelijk werkt.

Welk moment is u bijgebleven in de samenwerking?

Toen Jouke, Erik en Hans in Georgië waren bezochten we verschillende plekken. Het samen optrekken, het delen van kennis en de discussies waren waardevol. Juist de ervaring die Worldpartners heeft is erg belangrijk voor het slagen van dit project.

Stichting Worldpartners werkt zoveel mogelijk samen met de lokale bevolking, kerken en voorgangers. Via de kerk zijn we van betekenis voor de mensen om hen heen. Dit artikel stond ook in het gratis magazine Wasdom.