De Hippotainer is een BAM-business-in-a-box

#HELPOEKRAINE | nieuws

De ‘Hippotainer’ is een zeecontainer waar gewassen op een uiterst efficiënte productiemanier boven elkaar groeien. Dit wordt ook ‘vertical farming’ genoemd. Het is een innovatief pilot-project, dat na het idee, plannen, tekenen, realiseren en testen nu verder uitgerold wordt in Oekraïne met steun van Worldpartners. Een interview met initiatiefnemer Jort Maarseveen.

Voordat de oorlog uitbrak waren wij in contact met een partner in Oekraïne. Ze hadden een verslavingszorgkliniek met een kleine boerderij, waarbij de ex-verslaafden een dagbesteding kregen. Omdat ze wilden uitbreiden vroegen ze ons om mee te denken met een businessmodel waarbij ze werkgelegenheid creëren en waarbij de deelnemers weer re-integreren in de maatschappij. Voor die opdracht vroegen ze ons om mee te denken.

Uit verschillende brainstormen bleek dat ‘vertical farming’ weleens interessant zou kunnen zijn. Het wordt nog weinig toegepast en het is een efficiënte manier om voedsel te verbouwen. Omdat we het concept behapbaar en portable wilden maken, wilden we dit in een 40-feet zeecontainer bouwen.

Tijdens de oorlog hebben we idee verder doorontwikkeld. Joël van Schoonhoven zocht een afstudeeropdracht voor zijn studie aan de technische universiteit in Enschede. Hij heeft het container idee verder uitgewerkt en uitgetekend. Door de opdracht aan Joël te geven, groeide het door. Het concept werd een plan op papier. Technische en praktische tekenen werden gerealiseerd.

“Bijkomend effect was dat we honderden kroppen sla oogsten, die naar de lokale voedselbank gingen.”

Vervolgens is een prototype gebouwd en is de opstelling in Bennekom getest, verbeterd en een gebruikshandleiding gemaakt. Bijkomend effect was dat we honderden kroppen sla oogsten, die naar de lokale voedselbank gingen. Deze hippotainer-opstellingsvariant is gelimiteerd tot een aantal gewassen, voornamelijk sla en kruiden. Onze visie is dat het systeem binnen drie jaar is terugverdiend door de verkoop van de producten en toepasbaar en toegankelijk is in andere landen of situaties. Deze Hippotainer is net aangekomen in Oekraïne in de stad Ivano-Frankivsk bij projectpartner TCI. Het wordt een business as mission re-integratieproject voor vluchtelingen of mensen die ontheemd zijn. De hippotainer biedt werkgelegenheid en de partner biedt pastorale zorg en traumaverwerking.

De hippotainer is een ‘business in a box’, dat betekent dat het een compleet businessmodel is. In Marokko stonden we recent op een landbouwbeurs en bezoekers waren zeer geïnteresseerd omdat water steeds schaarser wordt en ze geen pasklare antwoorden hebben op het waterprobleem. Als de Hippotainer 90 procent minder water verbruikt en het hele jaar door kan verbouwen is dat zeer interessant voor hen. Het is gaaf om dit neer te kunnen zetten als jong team en tegelijkertijd van betekenis te kunnen zijn voor mensen verder weg.

Meer informatie is te vinden op: www.hippotainer.com