Overzicht van onze bedrijven

De bedrijven die we helpen zijn gevestigd in Azië, Afrika en Oost-Europa, waarbij prioriteit wordt gegeven aan geestelijk arme regio’s. Ons doel voor deze bedrijven is groei en zelfredzaamheid, wat wordt bereikt door kennisoverdracht en mentorschap.

Worldpartners biedt de begeleiding en training die nodig is om de onafhankelijkheid te bevorderen van degenen die lokaal bij elk project betrokken zijn. Op deze manier hebben ze, zelfs nadat onze betrokkenheid bij het project is beëindigd, alle tools die ze nodig hebben om te blijven bloeien. Onze visie is het bouwen van duurzame bedrijven die ondernemers in staat stellen hun lokale economie en gemeenschap te beïnvloeden tot eer van God.