Overzicht van onze bedrijven

De bedrijven die we ondersteunen zijn gevestigd in Azië, Afrika en Oost-Europa. We richten ons met name op geestelijk arme regio’s. Ons doel voor deze bedrijven is groei en zelfredzaamheid. Dit bereiken we door kennisoverdracht en mentorschap.

World Partners biedt begeleiding en trainingen aan lokaal betrokkenen bij de projecten. Dit doen we om hun onafhankelijkheid te bevorderen. Zo hebben ze, ook nadat onze betrokkenheid bij het project is beëindigd, alle tools die ze nodig hebben om te blijven bloeien. Onze visie is het bouwen van duurzame bedrijven die ondernemers in staat stellen impact te maken op hun lokale economie en gemeenschap tot eer van God.